טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | אלומלייט

אלומלייט

חזרה לפרויקטים חזרה למבני תעשייה

תיאור כללי: מפעל לתבניות אלומיניום אלומלייט באזור תעשייה חבר (גלבוע)

נתונים: ניהול התכנון נעשה ע"י משרדנו.

התכנון כלל הקמת מבנה תעשייה חדש למפעל לתבניות אלומיניום אלומלייט בשטח של כ- 1,000 מ"ר

מתכננים:
אדריכלות: אדריכל בועז שניר
קונסטרוקציה: בועז שניר

אינסטלציה, בטיחות מ"א – אוסמה פרח

חשמל: סער מהנדסים

פתוח: יעל רוזנפלד

שנה 2011

לגלריית תמונות