טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | א.ת גלבוע

פארק תעשיות גלבוע

ת. גלבוע ( חבר ) הוא פארק תעשיות חדש למרגלות הגלבוע וכולל כ- 410 דונם מגרשים להקמת מבני תעשייה.

יזם הפרויקט: מועצה אזורית גלבוע.

ניהול השלמת התכנון ובקרה על ההקמה של א.ת. גלבוע שלב א' ותכנון עקרוני של שלב ב' - נעשה על ידי משרדנו.

בנוסף נעשה תכנון של עבודות התאמה לנחל הקישון הצמוד למתחם הפארק.