טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | תערוכות ליאורה

תערוכות ליאורה

לגלריית הציורים

תערוכות ב-2008

אפריל 2008: תערוכה קבוצתית של אמני כפר  הורדים

יולי 2008: תערוכת אורחים בגלרית שאגל בחיפה

אוקטובר 2008: תערוכה קבוצתית - "סלון בסתיו" בבית אסיה בתל-אביב

דצמבר 2008: תערוכת יחיד בגלריית קסטרא בחיפה