טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | פארק תעשיות אלרום

פארק תעשיות אלרום

חזרה לפרויקטים חזרה למבני תעשייה

תיאור כללי   
ניהול ההקמה של פארק תעשיות אלרום
שטח
16,000מ"ר