טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | מבנה מכבסה בבית חולים נהרייה

מבנה מכבסה בבית חולים נהרייה

חזרה לפרויקטים חזרה למבני תעשייה

תיאור כללי 
ניהול הקמת מבנה מכבסה בבית חולים נהרייה
יזם
הנהלת בית החולים