טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | מבנה תעשייה "כפרי - צבע"

מבנה תעשייה "כפרי - צבע"

חזרה לפרויקטים חזרה למבני תעשייה

תיאור כללי     ניהול ופיקוח הקמת מבנה תעשייה "כפרי - צבע" בעכו
שטח 4000מ"ר
יזם  הנהלת החברה
אנשי קשר שמוליק צבע, אביבה פלקסר