טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | פרויקט ארצי בבנייה מתקדמת

ניהול הקמה של פרויקט ארצי בבנייה מתקדמת

 חזרה לפרויקטים ◊ חזרה למבני ציבור

תיאור כללי

ניהול ההקמה נעשה עבור חברת פ.ל.א לבנייה מתקדמת. הפרוייקט כולל 7 בתי ספר במקומות שונים בארץ בשטח של כ 15000 מ"ר.
בתי הספר הם:
בית ספר "דרור" בלב השרון, כ-24 כיתות בשני השלבים + מבנה מנהלה, שלב א' + שלב ב', אדריכל דוד נופר.

בית ספר מקיף בחורפייש, 12 כיתות + גן ילדים, אדריכל גידי פובזנר.
בית ספר ,הדר" 18 כיתות בישוב חרות, שני שלבים. אדריכל גידי פובזנר.
בית ספר בצורן, שלבים א+ב+ג, אדריכל דודו נופר.

יזםחברת פ.ל.א