טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | חדר בקרה - אסם הגליל אזור תעשייה גורן

חדר בקרה - אסם הגליל אזור תעשייה גורן