טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | בביצוע

פרויקטים בביצוע