טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | חניון מזרחי נחל כזיב חורפיש

חניון מזרחי נחל כזיב חורפיש

בחזרה לפרויקטים ◊ בחזרה למבנים מיוחדים

יזם: רשות ניקוז גליל מערבי
שם המתכנן: גרישטיין הר-גיל אדריכלות נוף