טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | אתגר מכשירים רפואיים בע"מ

אתגר מכשירים רפואיים בע"מ

חזרה לפרויקטים בביצוע

תיאור כללי:

מפעל ליצור מכשירים רפואיים ותעופתיים
ניהול ופיקוח הפרויקט נעשה ע"י משרדנו
הפרויקט כולל הקמת מפעל חדש בא.ת. צפון נהרייה בשטח של כ- 1,800 מ"ר כולל תכנון תהליך היצור והמערכות.

מתכננים:
אדריכלות: אדריכל אריה דרור

תהליך: פנחס דנציגר 

שנה: 2012