טוביה ארז, הנדסה אזרחית בע"מ, ניהול, תאום ופיקוח | בית מדרש לחקר הפיסיקה

בית מדרש לחקר הפיסיקה